Nime Talvi nimepäev on 10. jaanuar.

Eesnime Talvi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Talvi alla viiel mehel ja 150 naisel. Talvi on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 654. naisenimi.

Vanim Talvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Talvi on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Talvi vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,49.

Kõige rohkem on eesnimega Talvi sündinuid jaanuaris, kokku 29.

Kõige populaarsem on eesnimi Talvi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.