Nime Talvi nimepäev on 10. jaanuar.

Eesnime Talvi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Talvi alla viiel mehel ja 147 naisel. Talvi on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 664. naisenimi.

Vanim Talvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Talvi on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Talvi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,87.

Kõige rohkem on eesnimega Talvi sündinuid jaanuaris, kokku 28.

Kõige populaarsem on eesnimi Talvi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.