Nime Tambet nimepäev on 21. juuli.

Eesnime Tambet statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tambet 347 mehel. Tambet on populaarsuselt 351. mehenimi.

Vanim Tambet on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tambet on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Tambet vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,48.

Kõige rohkem on eesnimega Tambet sündinuid mais, kokku 38.

Kõige populaarsem on eesnimi Tambet Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,23.