Nime Tamur nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Tamur statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tamur 56 mehel. Tamur on populaarsuselt 905. mehenimi.

Vanim Tamur on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Tamur on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Tamur vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,01.

Kõige rohkem on eesnimega Tamur sündinuid juunis, kokku 8.