Nime Tamur nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Tamur statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tamur 56 mehel. Tamur on populaarsuselt 897. mehenimi.

Vanim Tamur on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Tamur on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Tamur vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,23.

Kõige rohkem on eesnimega Tamur sündinuid juunis, kokku 8.