Nime Tanel nimepäev on 11. detsember.

Eesnime Tanel statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tanel 2613 mehel. Tanel on populaarsuselt 55. mehenimi.

Vanim Tanel on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Tanel on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Tanel vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 48,60.

Kõige rohkem on eesnimega Tanel sündinuid märtsis, kokku 264.

Kõige populaarsem on eesnimi Tanel Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 34,83.