Nime Tanel nimepäev on 11. detsember.

Eesnime Tanel statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tanel 2619 mehel. Tanel on populaarsuselt 54. mehenimi.

Vanim Tanel on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Tanel on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Tanel vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 47,34.

Kõige rohkem on eesnimega Tanel sündinuid märtsis, kokku 263.

Kõige populaarsem on eesnimi Tanel Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,76.