Nime Tarmo nimepäev on 6. märts.

Eesnime Tarmo statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tarmo 3665 mehel. Tarmo on populaarsuselt 27. mehenimi.

Vanim Tarmo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tarmo on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Tarmo vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 70,23.

Kõige rohkem on eesnimega Tarmo sündinuid märtsis, kokku 341.

Kõige populaarsem on eesnimi Tarmo Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 44,60.