Nime Tarmo nimepäev on 6. märts.

Eesnime Tarmo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tarmo 3601 mehel. Tarmo on populaarsuselt 27. mehenimi.

Vanim Tarmo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tarmo on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Tarmo vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 64,94.

Kõige rohkem on eesnimega Tarmo sündinuid juunis, kokku 335.

Kõige populaarsem on eesnimi Tarmo Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 44,70.