Nime Tarmo nimepäev on 6. märts.

Eesnime Tarmo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tarmo 3618 mehel. Tarmo on populaarsuselt 28. mehenimi.

Vanim Tarmo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tarmo on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Tarmo vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 69,11.

Kõige rohkem on eesnimega Tarmo sündinuid juunis, kokku 338.

Kõige populaarsem on eesnimi Tarmo Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 44,71.