Nime Tarmu nimepäev on 6. märts.

Eesnime Tarmu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tarmu 20 mehel. Tarmu on populaarsuselt 1533. mehenimi.

Vanim Tarmu on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 25–29.

Tarmu on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Tarmu vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,52.