Nime Tarmu nimepäev on 6. märts.

Eesnime Tarmu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tarmu 20 mehel. Tarmu on populaarsuselt 1544. mehenimi.

Vanim Tarmu on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 25–29.

Tarmu on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Tarmu vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,65.