Nime Tarvi nimepäev on 13. aprill.

Eesnime Tarvi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tarvi 259 mehel. Tarvi on populaarsuselt 416. mehenimi.

Vanim Tarvi on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Tarvi on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Tarvi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,78.

Kõige rohkem on eesnimega Tarvi sündinuid detsembris, kokku 28.

Kõige populaarsem on eesnimi Tarvi Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,29.