Nime Tarvo nimepäev on 13. aprill.

Eesnime Tarvo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tarvo 631 mehel. Tarvo on populaarsuselt 250. mehenimi.

Vanim Tarvo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Tarvo on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Tarvo vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,71.

Kõige rohkem on eesnimega Tarvo sündinuid aprillis, kokku 70.

Kõige populaarsem on eesnimi Tarvo Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,77.