Eesnime Tatjana statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tatjana 10162 naisel. Tatjana on populaarsuselt 4. naisenimi.

Vanim Tatjana on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tatjana on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Tatjana vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 198,62.

Kõige rohkem on eesnimega Tatjana sündinuid jaanuaris, kokku 1 168.

Kõige populaarsem on eesnimi Tatjana Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 178,24.