Nime Tauno nimepäev on 25. august.

Eesnime Tauno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tauno 701 mehel. Tauno on populaarsuselt 225. mehenimi.

Vanim Tauno on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 15–19.

Tauno on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Tauno vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,80.

Kõige rohkem on eesnimega Tauno sündinuid jaanuaris, kokku 71.

Kõige populaarsem on eesnimi Tauno Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,24.