Nime Tauno nimepäev on 25. august.

Eesnime Tauno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tauno 705 mehel. Tauno on populaarsuselt 224. mehenimi.

Vanim Tauno on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 10–14.

Tauno on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Tauno vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,59.

Kõige rohkem on eesnimega Tauno sündinuid jaanuaris, kokku 71.

Kõige populaarsem on eesnimi Tauno Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,24.