Nime Tauri nimepäev on 30. september.

Eesnime Tauri statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tauri 742 mehel. Tauri on populaarsuselt 220. mehenimi.

Vanim Tauri on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Tauri on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Tauri vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,42.

Kõige rohkem on eesnimega Tauri sündinuid märtsis, kokku 75.

Kõige populaarsem on eesnimi Tauri Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,70.