Nime Tauri nimepäev on 30. september.

Eesnime Tauri statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tauri 742 mehel. Tauri on populaarsuselt 219. mehenimi.

Vanim Tauri on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Tauri on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Tauri vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,36.

Kõige rohkem on eesnimega Tauri sündinuid märtsis, kokku 75.

Kõige populaarsem on eesnimi Tauri Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,10.