Nime Tea nimepäev on 6. veebruar.

Eesnime Tea statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tea 450 naisel. Tea on populaarsuselt 353. naisenimi.

Vanim Tea on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tea on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Tea vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,57.

Kõige rohkem on eesnimega Tea sündinuid veebruaris, kokku 46.

Kõige populaarsem on eesnimi Tea Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,95.