Nime Tea nimepäev on 6. veebruar.

Eesnime Tea statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tea 447 naisel. Tea on populaarsuselt 355. naisenimi.

Vanim Tea on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tea on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Tea vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,85.

Kõige rohkem on eesnimega Tea sündinuid veebruaris, kokku 46.

Kõige populaarsem on eesnimi Tea Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,67.