Nime Teele nimepäev on 16. detsember.

Eesnime Teele statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Teele 756 naisel. Teele on populaarsuselt 237. naisenimi.

Vanim Teele on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Teele on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 29).

Kõige populaarsem on eesnimi Teele vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,24.

Kõige rohkem on eesnimega Teele sündinuid mais, kokku 79.

Kõige populaarsem on eesnimi Teele Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,34.