Nime Teele nimepäev on 16. detsember.

Eesnime Teele statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Teele 766 naisel. Teele on populaarsuselt 236. naisenimi.

Vanim Teele on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Teele on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Teele vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,98.

Kõige rohkem on eesnimega Teele sündinuid mais, kokku 80.

Kõige populaarsem on eesnimi Teele Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,37.