Nime Teesi nimepäev on 26. aprill.

Eesnime Teesi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Teesi 32 naisel. Teesi on populaarsuselt 1453. naisenimi.

Vanim Teesi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Teesi on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige rohkem on eesnimega Teesi sündinuid mais, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Teesi Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,10.