Nime Teet nimepäev on 13. august.

Eesnime Teet statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Teet 631 mehel. Teet on populaarsuselt 250. mehenimi.

Vanim Teet on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Teet on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Teet vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,00.

Kõige rohkem on eesnimega Teet sündinuid aprillis, kokku 70.

Kõige populaarsem on eesnimi Teet Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,29.