Nime Teet nimepäev on 13. august.

Eesnime Teet statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Teet 636 mehel. Teet on populaarsuselt 243. mehenimi.

Vanim Teet on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Teet on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Teet vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,22.

Kõige rohkem on eesnimega Teet sündinuid aprillis, kokku 71.

Kõige populaarsem on eesnimi Teet Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,29.