Nime Teisi nimepäev on 26. aprill.

Eesnime Teisi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Teisi 33 naisel. Teisi on populaarsuselt 1435. naisenimi.

Vanim Teisi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Teisi on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 28).

Kõige populaarsem on eesnimi Teisi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,16.

Kõige rohkem on eesnimega Teisi sündinuid oktoobris, kokku 5.

Kõige populaarsem on eesnimi Teisi Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,32.