Nime Teisi nimepäev on 26. aprill.

Eesnime Teisi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Teisi 34 naisel. Teisi on populaarsuselt 1413. naisenimi.

Vanim Teisi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Teisi on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 28).

Kõige populaarsem on eesnimi Teisi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,81.

Kõige rohkem on eesnimega Teisi sündinuid juunis, kokku 5.

Kõige populaarsem on eesnimi Teisi Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,32.