Nime Teo nimepäev on 9. november.

Eesnime Teo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Teo 42 mehel. Teo on populaarsuselt 1028. mehenimi.

Vanim Teo on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Teo on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 9).

Kõige populaarsem on eesnimi Teo vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,88.

Kõige rohkem on eesnimega Teo sündinuid mais, kokku 8.