Nime Teo nimepäev on 9. november.

Eesnime Teo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Teo 48 mehel. Teo on populaarsuselt 982. mehenimi.

Vanim Teo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Teo on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Teo vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,44.

Kõige rohkem on eesnimega Teo sündinuid mais, kokku 8.