Nime Teodor nimepäev on 9. november.

Eesnime Teodor statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Teodor 134 mehel. Teodor on populaarsuselt 592. mehenimi.

Vanim Teodor on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Teodor on keskmiselt 12 aasta vanune (mediaanvanus on 6).

Kõige populaarsem on eesnimi Teodor vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,63.

Kõige rohkem on eesnimega Teodor sündinuid veebruaris, kokku 17.