Nime Teodor nimepäev on 9. november.

Eesnime Teodor statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Teodor 148 mehel. Teodor on populaarsuselt 568. mehenimi.

Vanim Teodor on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Teodor on keskmiselt 11 aasta vanune (mediaanvanus on 6).

Kõige populaarsem on eesnimi Teodor vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,17.

Kõige rohkem on eesnimega Teodor sündinuid veebruaris, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Teodor Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.