Nime Terje nimepäev on 11. veebruar.

Eesnime Terje statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Terje alla viiel mehel ja 1585 naisel. Terje on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 108. naisenimi.

Vanim Terje on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 5–9.

Terje on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Terje vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 40,54.

Kõige rohkem on eesnimega Terje sündinuid märtsis, kokku 170.

Kõige populaarsem on eesnimi Terje Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,13.