Nime Terje nimepäev on 11. veebruar.

Eesnime Terje statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Terje alla viiel mehel ja 1580 naisel. Terje on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 108. naisenimi.

Vanim Terje on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 10–14.

Terje on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Terje vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 41,32.

Kõige rohkem on eesnimega Terje sündinuid märtsis, kokku 169.

Kõige populaarsem on eesnimi Terje Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,64.