Nime Tiia nimepäev on 1. november.

Eesnime Tiia statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tiia 2161 naisel. Tiia on populaarsuselt 75. naisenimi.

Vanim Tiia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Tiia on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Tiia vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 38,49.

Kõige rohkem on eesnimega Tiia sündinuid märtsis, kokku 200.

Kõige populaarsem on eesnimi Tiia Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,17.