Nime Tiia nimepäev on 1. november.

Eesnime Tiia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tiia 2133 naisel. Tiia on populaarsuselt 72. naisenimi.

Vanim Tiia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Tiia on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Tiia vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 39,82.

Kõige rohkem on eesnimega Tiia sündinuid märtsis, kokku 197.

Kõige populaarsem on eesnimi Tiia Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 30,64.