Nime Tiina nimepäev on 15. veebruar.

Eesnime Tiina statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tiina 5376 naisel. Tiina on populaarsuselt 12. naisenimi.

Vanim Tiina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tiina on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Tiina vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 105,33.

Kõige rohkem on eesnimega Tiina sündinuid juulis, kokku 502.

Kõige populaarsem on eesnimi Tiina Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 59,90.