Nime Tiina nimepäev on 15. veebruar.

Eesnime Tiina statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tiina 5313 naisel. Tiina on populaarsuselt 12. naisenimi.

Vanim Tiina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tiina on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Tiina vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 103,35.

Kõige rohkem on eesnimega Tiina sündinuid aprillis, kokku 495.

Kõige populaarsem on eesnimi Tiina Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 61,47.