Nime Tiina nimepäev on 15. veebruar.

Eesnime Tiina statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tiina 5283 naisel. Tiina on populaarsuselt 12. naisenimi.

Vanim Tiina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tiina on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Tiina vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 99,43.

Kõige rohkem on eesnimega Tiina sündinuid aprillis, kokku 492.

Kõige populaarsem on eesnimi Tiina Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 59,41.