Nime Tiit nimepäev on 18. september.

Eesnime Tiit statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tiit 2799 mehel. Tiit on populaarsuselt 50. mehenimi.

Vanim Tiit on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tiit on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Tiit vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 49,52.

Kõige rohkem on eesnimega Tiit sündinuid juulis, kokku 258.

Kõige populaarsem on eesnimi Tiit Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 54,29.