Nime Tiit nimepäev on 18. september.

Eesnime Tiit statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tiit 2862 mehel. Tiit on populaarsuselt 48. mehenimi.

Vanim Tiit on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tiit on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Tiit vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 49,91.

Kõige rohkem on eesnimega Tiit sündinuid juulis, kokku 263.

Kõige populaarsem on eesnimi Tiit Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 55,32.