Nime Tiit nimepäev on 18. september.

Eesnime Tiit statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tiit 2953 mehel. Tiit on populaarsuselt 46. mehenimi.

Vanim Tiit on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tiit on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Tiit vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 52,83.

Kõige rohkem on eesnimega Tiit sündinuid juunis, kokku 269.

Kõige populaarsem on eesnimi Tiit Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 55,70.