Nime Tiiu nimepäev on 1. november.

Eesnime Tiiu statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tiiu 4320 naisel. Tiiu on populaarsuselt 18. naisenimi.

Vanim Tiiu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tiiu on keskmiselt 67 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Tiiu vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 174,32.

Kõige rohkem on eesnimega Tiiu sündinuid juulis, kokku 418.

Kõige populaarsem on eesnimi Tiiu Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 55,70.