Nime Tiiu nimepäev on 1. november.

Eesnime Tiiu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tiiu 4159 naisel. Tiiu on populaarsuselt 21. naisenimi.

Vanim Tiiu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tiiu on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Tiiu vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 167,88.

Kõige rohkem on eesnimega Tiiu sündinuid juulis, kokku 396.

Kõige populaarsem on eesnimi Tiiu Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 54,81.