Nime Tiiu nimepäev on 1. november.

Eesnime Tiiu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tiiu 4053 naisel. Tiiu on populaarsuselt 21. naisenimi.

Vanim Tiiu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tiiu on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Tiiu vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 179,99.

Kõige rohkem on eesnimega Tiiu sündinuid juulis, kokku 389.

Kõige populaarsem on eesnimi Tiiu Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 53,76.