Nime Timmo nimepäev on 8. mai.

Eesnime Timmo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Timmo 121 mehel. Timmo on populaarsuselt 617. mehenimi.

Vanim Timmo on vanuserühmas 50–54, noorim vanuserühmas 0–4.

Timmo on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Timmo vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,10.

Kõige rohkem on eesnimega Timmo sündinuid septembris, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Timmo Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,90.