Nime Timmu nimepäev on 8. mai.

Eesnime Timmu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Timmu 54 mehel. Timmu on populaarsuselt 915. mehenimi.

Vanim Timmu on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Timmu on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 24).

Kõige populaarsem on eesnimi Timmu vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,03.

Kõige rohkem on eesnimega Timmu sündinuid veebruaris, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Timmu Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,60.