Nime Timo nimepäev on 8. mai.

Eesnime Timo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Timo 1016 mehel. Timo on populaarsuselt 166. mehenimi.

Vanim Timo on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Timo on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Timo vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,62.

Kõige rohkem on eesnimega Timo sündinuid märtsis, kokku 100.

Kõige populaarsem on eesnimi Timo Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,92.