Nime Toivo nimepäev on 4. juuni.

Eesnime Toivo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Toivo 1808 mehel. Toivo on populaarsuselt 93. mehenimi.

Vanim Toivo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Toivo on keskmiselt 65 aasta vanune (mediaanvanus on 66).

Kõige populaarsem on eesnimi Toivo vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 43,41.

Kõige rohkem on eesnimega Toivo sündinuid juunis, kokku 162.

Kõige populaarsem on eesnimi Toivo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 30,73.