Nime Toivo nimepäev on 4. juuni.

Eesnime Toivo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Toivo 1868 mehel. Toivo on populaarsuselt 92. mehenimi.

Vanim Toivo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Toivo on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Toivo vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 44,68.

Kõige rohkem on eesnimega Toivo sündinuid aprillis, kokku 164.

Kõige populaarsem on eesnimi Toivo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 32,78.