Nime Tom nimepäev on 21. detsember.

Eesnime Tom statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tom 179 mehel. Tom on populaarsuselt 509. mehenimi.

Vanim Tom on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tom on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 22).

Kõige populaarsem on eesnimi Tom vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,49.

Kõige rohkem on eesnimega Tom sündinuid aprillis, kokku 22.

Kõige populaarsem on eesnimi Tom Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,89.