Nime Tom nimepäev on 21. detsember.

Eesnime Tom statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tom 185 mehel. Tom on populaarsuselt 505. mehenimi.

Vanim Tom on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tom on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 20).

Kõige populaarsem on eesnimi Tom vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,16.

Kõige rohkem on eesnimega Tom sündinuid aprillis, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Tom Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,94.