Nime Tommi nimepäev on 21. detsember.

Eesnime Tommi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tommi 44 mehel. Tommi on populaarsuselt 1017. mehenimi.

Vanim Tommi on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Tommi on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Tommi vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,72.

Kõige rohkem on eesnimega Tommi sündinuid märtsis, kokku 7.