Nime Toomas nimepäev on 21. detsember.

Eesnime Toomas statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Toomas 5602 mehel. Toomas on populaarsuselt 10. mehenimi.

Vanim Toomas on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Toomas on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Toomas vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 100,25.

Kõige rohkem on eesnimega Toomas sündinuid juulis, kokku 513.

Kõige populaarsem on eesnimi Toomas Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 85,12.