Nime Toomas nimepäev on 21. detsember.

Eesnime Toomas statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Toomas 5376 mehel. Toomas on populaarsuselt 10. mehenimi.

Vanim Toomas on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Toomas on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Toomas vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 102,66.

Kõige rohkem on eesnimega Toomas sündinuid juulis, kokku 495.

Kõige populaarsem on eesnimi Toomas Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 81,95.