Nime Tormi nimepäev on 25. veebruar.

Eesnime Tormi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tormi 335 mehel ja alla viiel naisel. Tormi on populaarsuselt 367. mehenimi ja 7998. naisenimi.

Vanim Tormi on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Tormi on keskmiselt 18 aasta vanune (mediaanvanus on 11).

Kõige populaarsem on eesnimi Tormi vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,19.

Kõige rohkem on eesnimega Tormi sündinuid juunis, kokku 37.

Kõige populaarsem on eesnimi Tormi Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,80.