Nime Tormi nimepäev on 25. veebruar.

Eesnime Tormi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tormi 314 mehel ja alla viiel naisel. Tormi on populaarsuselt 370. mehenimi ja 7879. naisenimi.

Vanim Tormi on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Tormi on keskmiselt 18 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Tormi vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,38.

Kõige rohkem on eesnimega Tormi sündinuid juunis, kokku 36.

Kõige populaarsem on eesnimi Tormi Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,74.