Nime Triin nimepäev on 25. november.

Eesnime Triin statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Triin 2815 naisel. Triin on populaarsuselt 46. naisenimi.

Vanim Triin on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Triin on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Triin vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 61,50.

Kõige rohkem on eesnimega Triin sündinuid mais, kokku 280.

Kõige populaarsem on eesnimi Triin Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,71.