Nime Triin nimepäev on 25. november.

Eesnime Triin statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Triin 2816 naisel. Triin on populaarsuselt 47. naisenimi.

Vanim Triin on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Triin on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Triin vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 62,13.

Kõige rohkem on eesnimega Triin sündinuid mais, kokku 280.

Kõige populaarsem on eesnimi Triin Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 28,88.