Nime Triin nimepäev on 25. november.

Eesnime Triin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Triin 2811 naisel. Triin on populaarsuselt 46. naisenimi.

Vanim Triin on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Triin on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Triin vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 64,21.

Kõige rohkem on eesnimega Triin sündinuid mais, kokku 281.

Kõige populaarsem on eesnimi Triin Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,71.