Nime Triinu nimepäev on 25. november.

Eesnime Triinu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Triinu 1306 naisel. Triinu on populaarsuselt 147. naisenimi.

Vanim Triinu on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Triinu on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Triinu vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,23.

Kõige rohkem on eesnimega Triinu sündinuid juulis, kokku 135.

Kõige populaarsem on eesnimi Triinu Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,46.