Nime Tuule nimepäev on 25. veebruar.

Eesnime Tuule statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tuule 110 naisel. Tuule on populaarsuselt 767. naisenimi.

Vanim Tuule on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Tuule on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Tuule vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,97.

Kõige rohkem on eesnimega Tuule sündinuid veebruaris, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Tuule Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,94.