Nime Tuuli nimepäev on 25. veebruar.

Eesnime Tuuli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tuuli 702 naisel. Tuuli on populaarsuselt 249. naisenimi.

Vanim Tuuli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tuuli on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Tuuli vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,85.

Kõige rohkem on eesnimega Tuuli sündinuid mais, kokku 74.

Kõige populaarsem on eesnimi Tuuli Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,29.