Nime Tuulike nimepäev on 25. veebruar.

Eesnime Tuulike statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tuulike 23 naisel. Tuulike on populaarsuselt 1737. naisenimi.

Vanim Tuulike on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 20–24.

Tuulike on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Tuulike vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,48.