Nime Tuulike nimepäev on 25. veebruar.

Eesnime Tuulike statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tuulike 23 naisel. Tuulike on populaarsuselt 1739. naisenimi.

Vanim Tuulike on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 20–24.

Tuulike on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Tuulike vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,48.