Nime Udo nimepäev on 12. aprill.

Eesnime Udo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Udo 211 mehel. Udo on populaarsuselt 468. mehenimi.

Vanim Udo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Udo on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Udo vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,43.

Kõige rohkem on eesnimega Udo sündinuid mais, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Udo Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,56.