Nime Udo nimepäev on 12. aprill.

Eesnime Udo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Udo 224 mehel. Udo on populaarsuselt 452. mehenimi.

Vanim Udo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Udo on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Udo vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,20.

Kõige rohkem on eesnimega Udo sündinuid mais, kokku 25.

Kõige populaarsem on eesnimi Udo Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,51.