Nime Uku nimepäev on 3. aprill.

Eesnime Uku statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Uku 790 mehel. Uku on populaarsuselt 210. mehenimi.

Vanim Uku on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Uku on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Uku vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,49.

Kõige rohkem on eesnimega Uku sündinuid detsembris, kokku 79.

Kõige populaarsem on eesnimi Uku Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,62.