Nime Uku nimepäev on 3. aprill.

Eesnime Uku statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Uku 765 mehel. Uku on populaarsuselt 212. mehenimi.

Vanim Uku on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Uku on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 15).

Kõige populaarsem on eesnimi Uku vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,54.

Kõige rohkem on eesnimega Uku sündinuid detsembris, kokku 75.

Kõige populaarsem on eesnimi Uku Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,30.