Nime Ulla nimepäev on 21. oktoober.

Eesnime Ulla statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ulla 108 naisel. Ulla on populaarsuselt 770. naisenimi.

Vanim Ulla on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ulla on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Ulla vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,38.

Kõige rohkem on eesnimega Ulla sündinuid märtsis, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Ulla Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,14.