Nime Ulla nimepäev on 21. oktoober.

Eesnime Ulla statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ulla 109 naisel. Ulla on populaarsuselt 769. naisenimi.

Vanim Ulla on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ulla on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Ulla vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,54.

Kõige rohkem on eesnimega Ulla sündinuid märtsis, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Ulla Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,25.