Nime Ulrika nimepäev on 21. oktoober.

Eesnime Ulrika statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ulrika 44 naisel. Ulrika on populaarsuselt 1241. naisenimi.

Vanim Ulrika on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 5–9.

Ulrika on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Ulrika vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,92.

Kõige rohkem on eesnimega Ulrika sündinuid jaanuaris, kokku 7.