Nime Ulve nimepäev on 26. jaanuar.

Eesnime Ulve statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ulve 82 naisel. Ulve on populaarsuselt 899. naisenimi.

Vanim Ulve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Ulve on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 66).

Kõige populaarsem on eesnimi Ulve vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,32.

Kõige rohkem on eesnimega Ulve sündinuid septembris, kokku 12.