Nime Ulvi nimepäev on 26. jaanuar.

Eesnime Ulvi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ulvi alla viiel mehel ja 842 naisel. Ulvi on populaarsuselt 4269. mehenimi ja 221. naisenimi.

Vanim Ulvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Ulvi on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Ulvi vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,17.

Kõige rohkem on eesnimega Ulvi sündinuid aprillis, kokku 81.

Kõige populaarsem on eesnimi Ulvi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,83.