Nime Uno nimepäev on 1. jaanuar.

Eesnime Uno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Uno 824 mehel. Uno on populaarsuselt 200. mehenimi.

Vanim Uno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Uno on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Uno vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,25.

Kõige rohkem on eesnimega Uno sündinuid augustis, kokku 86.

Kõige populaarsem on eesnimi Uno Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,92.