Nime Uno nimepäev on 1. jaanuar.

Eesnime Uno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Uno 870 mehel. Uno on populaarsuselt 190. mehenimi.

Vanim Uno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Uno on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Uno vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,53.

Kõige rohkem on eesnimega Uno sündinuid augustis, kokku 92.

Kõige populaarsem on eesnimi Uno Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,54.