Nime Urmas nimepäev on 30. oktoober.

Eesnime Urmas statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Urmas 4130 mehel. Urmas on populaarsuselt 19. mehenimi.

Vanim Urmas on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Urmas on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Urmas vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 96,97.

Kõige rohkem on eesnimega Urmas sündinuid aprillis, kokku 393.

Kõige populaarsem on eesnimi Urmas Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 53,32.