Nime Urmas nimepäev on 30. oktoober.

Eesnime Urmas statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Urmas 4259 mehel. Urmas on populaarsuselt 19. mehenimi.

Vanim Urmas on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Urmas on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Urmas vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 100,21.

Kõige rohkem on eesnimega Urmas sündinuid aprillis, kokku 403.

Kõige populaarsem on eesnimi Urmas Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 55,77.