Nime Urmas nimepäev on 30. oktoober.

Eesnime Urmas statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Urmas 4072 mehel. Urmas on populaarsuselt 19. mehenimi.

Vanim Urmas on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Urmas on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Urmas vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 94,04.

Kõige rohkem on eesnimega Urmas sündinuid aprillis, kokku 390.

Kõige populaarsem on eesnimi Urmas Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 52,59.