Nime Urmet nimepäev on 30. oktoober.

Eesnime Urmet statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Urmet 195 mehel. Urmet on populaarsuselt 482. mehenimi.

Vanim Urmet on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Urmet on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Urmet vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,91.

Kõige rohkem on eesnimega Urmet sündinuid jaanuaris, kokku 24.

Kõige populaarsem on eesnimi Urmet Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.