Nime Urmi nimepäev on 11. aprill.

Eesnime Urmi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Urmi 5 mehel ja 21 naisel. Urmi on populaarsuselt 3710. mehenimi ja 1836. naisenimi.

Vanim Urmi on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 25–29.

Urmi on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Urmi vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,52.