Nime Urmo nimepäev on 30. oktoober.

Eesnime Urmo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Urmo 434 mehel. Urmo on populaarsuselt 310. mehenimi.

Vanim Urmo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Urmo on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Urmo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,02.

Kõige rohkem on eesnimega Urmo sündinuid märtsis, kokku 53.

Kõige populaarsem on eesnimi Urmo Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,44.