Nime Urmo nimepäev on 30. oktoober.

Eesnime Urmo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Urmo 433 mehel. Urmo on populaarsuselt 315. mehenimi.

Vanim Urmo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Urmo on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Urmo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,80.

Kõige rohkem on eesnimega Urmo sündinuid märtsis, kokku 52.

Kõige populaarsem on eesnimi Urmo Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,17.