Eesnime Urve statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Urve 2234 naisel. Urve on populaarsuselt 70. naisenimi.

Vanim Urve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Urve on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Urve vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 60,86.

Kõige rohkem on eesnimega Urve sündinuid märtsis, kokku 245.

Kõige populaarsem on eesnimi Urve Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 43,03.