Eesnime Urve statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Urve 2186 naisel. Urve on populaarsuselt 70. naisenimi.

Vanim Urve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Urve on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Urve vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 61,51.

Kõige rohkem on eesnimega Urve sündinuid märtsis, kokku 239.

Kõige populaarsem on eesnimi Urve Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 42,00.