Nime Uudo nimepäev on 12. aprill.

Eesnime Uudo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Uudo 89 mehel. Uudo on populaarsuselt 723. mehenimi.

Vanim Uudo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Uudo on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Uudo vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,91.

Kõige rohkem on eesnimega Uudo sündinuid juunis, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Uudo Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,15.