Nime Uudo nimepäev on 12. aprill.

Eesnime Uudo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Uudo 85 mehel. Uudo on populaarsuselt 743. mehenimi.

Vanim Uudo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Uudo on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Uudo vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,11.

Kõige rohkem on eesnimega Uudo sündinuid mais, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Uudo Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,18.