Nime Uuno nimepäev on 1. jaanuar.

Eesnime Uuno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Uuno 113 mehel. Uuno on populaarsuselt 645. mehenimi.

Vanim Uuno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Uuno on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Uuno vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,69.

Kõige rohkem on eesnimega Uuno sündinuid aprillis, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Uuno Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,61.