Nime Uuno nimepäev on 1. jaanuar.

Eesnime Uuno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Uuno 119 mehel. Uuno on populaarsuselt 623. mehenimi.

Vanim Uuno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Uuno on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Uuno vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,85.

Kõige rohkem on eesnimega Uuno sündinuid aprillis, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Uuno Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,28.